tumblr visitor
Polish Hymns for Advent: "Archanioł Boży Gabriel"
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

New Christmas CD

Christmas CD


         D       G        D
1. Archanioł Boży Gabriel,
            G  e    G       AD
Posłan do Panny Maryi,
        A    G      D 
Z Majestatu Trójcy Świętej,
        G  D  G     D    A
Tak sprawował poselstwo k'Niej
          D       G      D
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
G         A       G        A  D
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".

2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa,
wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego".

5. Temu Panna uwierzyła,
przyzwalając tak mówiła:
O, Pośle Boga wiecznego,
gdy to wola Pana mego,
toć ja służebnica Jego,
stań się według słowa twego".           
Polish Hymns for Advent: "Archanioł Boży Gabriel"
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store


Polonia Music

Advent hymns are not as well known as kolędy. More  Advent hymns will be posted on this site in the future. Until then, please enjoy this beautiful version of "Archanioł Boży Gabriel" as performer by Piotr Czechowski.
To pray the Rosary with Saint John Paul in Polish, 
CLICK HERE.