tumblr visitor
Traditional Polish Dance - BESKID   ŻYWIECKI
Polonia Music
Graj, Panu, Graj!

KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

New Christmas CD
Traditional Polish DanceThe range of the Beskid Zywiecki Mountains stretches between the valleys of the Sola River (in the west) and the Skawa River (in the east). It borders on the Small Beskid and Beskid Makowski Mountains. After the Tatra Mountains, this is the highest range of Carpathian Mountains in Poland, with plants at different levels that are typical for high mountains. The highest peaks are Babia Gora (1725 m), Pilsko (1557 m) and Wielka Racza (1236 m). To protect the wildlife, the major part of the Beskid Zywiecki was included in the Zywiecki Landscape Park, while the eastern part was incorporated in the Babiogorski National Park. The area of Babia Gora has also been included as one of the World’s Biosphere Reserves since 1977.

StayPoland.com

BESKID   ŻYWIECKI
                      
The Beskid Mountains, part of the Carpathian chain in southwestern Poland, are home to the Zywiec highlanders who have lived in the region since the 10th century. As in other regions of Poland, song and dance are important aspects of social life and are directly connected to daily routines. The physically fit mountaineers delight in showing off their acrobatic dance skills, such as jumping over hats and herder canes, all in an effort to showcase their masculinity and to impress the ladies. These songs are usually performed in the regional dialects. Here a few examples of these lively dances:

Thank you, Dan, for your contribution to this page!


Taniec parowy: Siustany
Siustu, siustu  po podłodze nie zawadzoj noga nodze
Noga nodze zawadziła, Maryna się przewróciła.

Siustu, siustu po tej ziemi niek sie trowka nie zieleni
Jak sie trowka zazieleni, posiustomy do jesieni.

Moje nózki som ze stali, chyba mi je diabli dali
Moje nózki jak te igły, do tańca się ino migły.

Siustu, siustu, siust!


Wybór: Władysław KOŹBIAŁ

Taniec  korowodowy: Koło
Weselom sie dziś gronicki, bo se idom na polane górolicki
A góralki powyskujom, bo se dzisioj przy muzyce potańcujom.
Ej śpiywomy, śpiywomy, ej bo nom dziś wesoło
Ej radzi tańcujymy, ej to ujsolskie koło.

U nasego młyna zielono łozyna,trzeba by jom wyrombaj
Jes tam  dziywce  śwarne, mo  oculka corne
Ale mi go nie kcom daj.
Dadzom ci go dadzom, jeno sie naradzom
Ale trzeja pocekaj, ale trzeja pocekaj.
                                                        
Wybór: Władysław KOŹBIAŁ

                                                   
Taniec korowodowy: Koń
Śpiew wodzireja:
Wiśta wiśta po lescynie, wiśta wiśta po lesie
Nie pójde jo do dziewcyny, niek mie konik zaniesie.

Obyrtoł się wywijoł się siwy konik na roli
Jo do niego ide z bicem a on się mie nie boi .

Tancerze:
Ej konie moje konie wy moje kaśtanki
Ej wy mie zawieziecie do moi kochanki.

Razem wszystkie pary:
Ej nawróć ze sie nawróć mój miły nawrocie
Ej gdy jo sie nawróce jak na kołowrocie.

Wio konicku wio, jade tobom jo.
Wio konicku do gospody tam dostanies siana, wody
Wio konicku wio jade tobom jo!           


Wybór: Władysław KOŹBIAŁ.


Taniec parowy: Obrytka
Zagrojciez mi muzykanci a od ucha do ucha
Niek ze jo se zatańcuje, ceko na mnie dziewucha.

Tam na moście trowka rośnie a pod mostem korzynie
Pluskajom sie w wodzie rybki, na dnie widać kamiynie.

Zaśpiywać, tańcować to my jesce, jesce
Ale do roboty, to nom sie juz niekce.Wybór: Władysław KOŹBIAŁ
Taniec popisowy : Hajduk
Ej dyna,dyna rado dziewcyna, bo sie hajduk, bo sie hajduk
Już rozpocyna, bo sie hajduk, bo sie hajduk już rozpoczyna.

Hajdukujemy az pod powałe
Pokiela som, pokiela som kierpecki całe
Pokiela som, pokiela som kierpecki całe.

Kiej je zedrymy, kiej je zedrymy
To se boso jesce lepiyj potańcujymy
To se boso jesce lepiyj  potańcujymy.

Wybór: Władysław KOŹBIAŁ

Lyrics in Dialect

Bilgorajska ziemica
Bilgorayska ti tzemitsa ukohana!
Yak dtzewechka pshistroyona na nedtzele z rana
Stroyna v kvyati i blavati ponad wodom shedtzi,
Taka tsiha i spokoyna yakbi na spovedtzi

Bilgorayska ti tzemitso, tzemio moya miua,
Chemu tzesh sher tak glemboko w mem sertsu zariua?
Bo i kedi chem ne vidze to znov proshe Boga,
Tzebish me sher hoch pshyshniua tzemio moya droga.


Bandureczka
Daleko lonkom gdtze plyner rtzechka,
Poshla za pracom ma bandurechka
Idtz Kashu, moya dtzevchino, ne byway tam dlugo,
Ne chekay, atz lata minom, ne bondtz panuv slugom.

Slonechko nisko na nebe shvechi,
Minou rok yeden, minou yutz i tshechi.
Po Kashi moyey dtzevchine, navet sluh zaginou,
Yeno ten ruchay plyne tak, yak kedysh plinou.

Dtze yestesh, povedz me bandurechko?
Chi vrotsish do mne moya dtzevechko?
Ne umknesh od svoey doli, povracay yuz do mne,
Z kohanya, az sertse boli, bo tensknem ogromne.


Przyspiewki do polka Tupanej
Ch:       Groychetze me groyche yavorove skshyptse,
(Boys)  Bo ya malushenki nedam radi dtzivtse.
Groychetze me groyche na vshi chteri stroni,
Bo ya malushenki, ni mom yeshche tzoni.

Dz: Hloptsy moye hloptsy, tso vi tu robiche,
(Girls)  Panni shem statzeyom, vy sher ne tzeniche.

Ch:Ne bendtzemisher tzenich, atz nam sto lat mener,
Atz nas poprovadzo, do panni na lener.

Dz:Pasaua yo biduo, vidtzyaua strashiduo,
    Shedtziuo na puoche v chervoney kapoche.

Ch:Ne shpivoy, ne shpivoy bosh che nashpivaua,
    Oy utshiy se nosa, bosh shem usmarkaua.

Ch:Vidtzou yo che vidtzou, yakesh tzito tzeua,
Yednom staye tzorau, zanim tish shem zgueua
Yednom staye tzorau, ar druge vymuochiu,
Tzebysh bila moya, to bim che nauchiu.


Hey od Bilgoraja
Hey od Bilgoraya belushka droga,
Hodtz tze Marish v tani, ne bondtz tak stroga.
Dana oy daneyko, moya kohaneyko,
Dtzevchino moya.


Lyrics in Standard Polish

   Biłgorajska ziemica
   Biłgorajska ty ziemico, ziemio ukochana!
   Jak dzieweczka przystrojona na niedzielę z rana,
   Strojna w kwiaty i bławaty ponad wodą siedzi,
   Taka cicha i spokojna jakby na spowiedzi.

   Biłgorajska ty ziemico, ziemio moja miła,
   Czemu żeś się tak głęboko w mem sercu zaryła?
   Bo i kiedy cię nie widzę to znów proszę Boga,
   Żebyś mi się choć przysniła ziemio moja droga.


   Bandureczka
   Daleko łąką gdzie płynie rzeczka,
   Poszła za pracą ma bandureczka.
   Idź Kasiu, moja dziewczyno, nie bywaj tam dlugo,
   Nie czekaj, aż lata miną, nie bądź panów sługą.

   Słoneczko nisko na niebie świeci,
   Minął rok jeden, minął już i trzeci.
   Po Kasi mojej dziewczynie, nawet słuch zaginął,
   Jeno ten ruczaj płynie tak, jak kiedyś płynął.

   Dzie jesteś, powiedz mi bandureczko?
   Czy wrócisz do mnie moja dzieweczko?
   Nie umkniesz od swojej doli, powracaj juz do mnie,
   Z kochania, az serce boli, bo tęsknię ogromnie.


  Przyśpiewki do polki Tupanej
  Ch:Grojcieże mi grojcie jaworowe skrzypce,
        Bo ja malusieńki niedam rady dziwce.
        Grojcieże mi grojcie na wsi cztery strony,
        Bo ja malusieńki, ni mom jeszcze żony.

   Dz:Chłpocy moje chłopcy, co wy tu robicie,
        Panny się starzejo, wy sie nie żenicie.
 
  Ch:Nie bedziem sie żenić, aż nam sto lat minie,
        Aż nas poprowadzo, do panny na linie.

   Dz:Pasała jo bydło, widziała straszydło,
        Siedziało na płocie w czerwonej kapocie.
 
  Ch:Nie śpiwoj, nie śpiwoj boś cie naśpiwała,
        Oj utrzyj se nosa, boś się usmarkała.

    Ch:Widzioł jo cie widzioł, jakeś żyto żęła,
        Jednom staje zorał, zanim tyś się zgięła.
        Jednom staje zorał, a drugie wymłócił,
        Żebyś była moja, to bym cie nauczył.


       Hej od Biłgoraja
       Hej od Biłgoraja bieluśka droga,
       Chodź że Maryś w tany, nie bądź tak sroga.
       Dana oj danejko, moja kochanejko,
       Dziewczyno moja.
      
 
Tańce Biłgorajska
Music scores for these many of these songs can be downloaded HERE
(PDF)