tumblr visitor
NATIONAL ANTHEM OF POLAND - Jeszcze Polska Nie Zginęła
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

 Christmas CD
PLAY ALONG!
Guitar capo position: 3th fret

D        G
Jeszcze Polska nie zginęła,
A                 D
Kiedy my żyjemy.
                G
Co nam obca przemoc wzięła,
A                   D
Szablą odbierzemy.
A                          D
Marsz, marsz, Dąbrowski,
G                             D
Z ziemi włoskiej do Polski.
                       A   G
Za twoim przewodem
A            A7       D
Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...

NATIONAL ANTHEM OF POLAND
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Jeszcze Polska Nie Zginęła
Key of F
Mazurek Dąbrowskiego ("Dąbrowski's Mazurka" is the national anthem of Poland. It is also known by its original title, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, "Song of the Polish Legions in Italy"), or by its incipit, Jeszcze Polska nie zginęła, "Poland Is Not Yet Lost" or "Poland Has Not Yet Perished").

English translation

Poland has not perished yet
So long as we still live
That which alien force has seized
We at sabrepoint shall retrieve

March, march, Dąbrowski
From Italy to Poland
Under thy command
Let us now rejoin the nation
Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory

March, march...
Like Czarniecki Poznań regains
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains
We shall return by sea

March, march...
Father, in tears
Says to his Basia
Just listen, it seems that our people
Are beating the drums

March, march...

- Józef Wybicki
Jan Henryk Dąbrowski

A
1

G
POLONIA 
CELEBRATIONS

POLONIA 
MUSIC VIDEOS

Polonia Music

Interesting Story About the Polish National Anthem
CLICK HERE
to view the evergrowing master list of Polish folk songs on PoloniaMusic.com.

CLICK HERE
to enter 
Folk & World Music Store via the back door.

Traditional Polish Music
Polish folk music was collected in the 19th century by Oskar Kolberg, as part of a wave of Polish national revival. With the coming of the world wars and then the Communist state, folk traditions were oppressed or subsumed into state-approved folk ensembles. The most famous of the state ensembles are Mazowsze and Śląsk, both of which still perform. Though these bands had a regional touch to their output, the overall sound was a homogenized mixture of Polish styles. There were more authentic state-supported groups, such as Słowianki, but the Communist sanitized image of folk music made the whole field seem unhip to young audiences, and many traditions dwindled rapidly.

Polish dance music, especially the mazurka and polonaise, were popularized by Frederick Chopin, and they soon spread across Europe and elsewhere. These are triple time dances, while five-beat forms are more common in the northeast and duple-time dances like the krakowiak come from the south. The polonaise comes from the French word for Polish to identify its origin among the Polish aristocracy, who had adapted the dance from a slower walking dance called chodzony. The polonaise then re-entered the scene and became an integral part of Polish music.

Poland's five national dances
 (Mazur, Polonez, Kujawiak, Krakowiak, Waltz), as well as modern dance, contemporary dance and ballet are all widely performed today throughout the Polonia community.