tumblr visitor
Polish Folk Music *** Nursery Rhymes *** Folk Music Ensembles *** Muzyka Ludowa *** Biesiadne - Płynie Wisła, płynie
Polish Folk Music *** Nursery Rhymes *** Folk Music Ensembles *** Muzyka Ludowa *** Biesiadne 
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Guitar Capo Position: 5th fret

C
Płynie Wisła, płynie
      F           C
Po polskiej krainie, (bis) 
G               C        G               C 
A dopóki pewnie, Polska nie zaginie! (bis) 

Zobaczyła Kraków, 
Wnet go pokochała, (bis) 
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis) 

Chociaż się schowała 
W Niepołomskie lasy, (bis) 
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis) 

Nad moją kolebą 
Matka się schylała, (bis) 
I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis) 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" 
I "Skład Apostolski", (bis) 
Bym do samej śmierci kochał naród polski. (bis) 

Bo ten naród polski 
Ma ten urok w sobie, (bis) 
Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis) 

Abym gdy dorosnę 
Wziął Polkę za żonę (bis) 
Bo tylko Polakom Laszki przeznaczone. (bis) 

Niech Francuz Francuzkę 
Niemiec kocha Niemkę (bis) 
Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. (bis) 

I to wszystko razem 
Od matki słyszałem (bis) 
Czego nie zapomnę jak nie zapomniałem. (bis) 

Płynie Wisła płynie, 
Po polskiej krainie (bis) 
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis) 

Niech Francuz Francuzkę 
Niemiec kocha Niemkę (bis) 
Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę. (bis) 

I to wszystko razem 
Od matki słyszałem (bis) 
Czego nie zapomnę jak nie zapomniałem. (bis) 

Płynie Wisła płynie, 
Po polskiej krainie (bis) 
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis) 
Płynie Wisła, płynie
Anna Sakowska


Key of F
POLONIA 
MUSIC VIDEOS
Other performers:
Mazowsze
Basia


The lyrics for The  krakowiak "Płynie Wisła, płynie" were written by Edmund Wasilewski (1814-1845). The music was composed by
Józef Hofman, the father of the famous pianist of the same name.
C
G
Wisła is shown on the map as the Vistula River.

CLICK HERE
to view the evergrowing master list of Polish folk songs on PoloniaMusic.com.

CLICK HERE
to enter 
Folk & World Music Store via the back door.

Traditional Polish Music
Polish folk music was collected in the 19th century by Oskar Kolberg, as part of a wave of Polish national revival. With the coming of the world wars and then the Communist state, folk traditions were oppressed or subsumed into state-approved folk ensembles. The most famous of the state ensembles are Mazowsze and Śląsk, both of which still perform. Though these bands had a regional touch to their output, the overall sound was a homogenized mixture of Polish styles. There were more authentic state-supported groups, such as Słowianki, but the Communist sanitized image of folk music made the whole field seem unhip to young audiences, and many traditions dwindled rapidly.

Polish dance music, especially the mazurka and polonaise, were popularized by Frederick Chopin, and they soon spread across Europe and elsewhere. These are triple time dances, while five-beat forms are more common in the northeast and duple-time dances like the krakowiak come from the south. The polonaise comes from the French word for Polish to identify its origin among the Polish aristocracy, who had adapted the dance from a slower walking dance called chodzony. The polonaise then re-entered the scene and became an integral part of Polish music.

Poland's five national dances
 (Mazur, Polonez, Kujawiak, Krakowiak, Oberek), as well as modern dance, contemporary dance and ballet are all widely performed today throughout the Polonia community.

Looking for treble? 
CLICK HERE