tumblr visitor
Dzisiaj w Betlejem
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

Christmas CD
          Dzisiaj w Betlejem             Feel: Magia Swiat. Koledy i Pastoralki


Guitar capo position: 2rd fret

     G    G   GD  C G D
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesola nowina.
G                                       D C G D
Że  Panna czysta, że Panna czysta  Porodziła Syna. 
    DG     DG
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają,
    G     CD  G        C     D  G        C  G    C G D  G
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają.  Cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje 
I Józef święty, i Józef święty, Ono pielęgnuje. 

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, 
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu, kosztowne złożyli. 

5. Pójdźmy też i my, pójdżmy też i my, przywitać Jezusa, 
Króla nad królmi, Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa.  

6. Bądźże pochwalon... /2x dziś, nasz wieczny Panie. 
Któryś złożony... /2x na zielonym sianie. 

7. Bądź pozdrowiony... /2x Boże nieskończony. 
Wsławimy Ciebie... /2x Boże niezmierzony. 

Kolędy i Pastorałki / Favorite Polish Christmas Carols 

Dzisiaj w Betlejem 
Guitar Demo
Capo Position: 3rd fret
Guitar Tabs for Dzisiaj w Betlejem
C                                                                        G 
---------------------------0---0------0---1-----3---5---3----1---0------------------------
----1--1-------1----3------------3--------------------------------------3-------------------
------------0----------------0--------0---2-----4---5---4----2---0-----------2------2---
----------------------3------------3-----------------------------------------------------------
---------------------------3-----------------------------------------------2-------------------
----3----------------------------------------------------------------------------------0-------


G                     C                         G                  C
----3-----3--1--0------------------------0------3-----3--1--0------------------------0---
----------------------3--1-------1----1----------------------------3--1-------1----1------
-------0---------------------0-----2------------------0---------------------0-----2---------
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------3----------------------------------------------3--------------------
----3-----3----------------------------------------3-----3-----------------------------------

C                                                            F  C      G    C
--3--5--3--1--0--1----3--5--3--1--0--1----3--3--5---3---1---0----------------------
-----------------------------------------------------------------------------3------1--------
--4--5--4--2--0--2----3--5--3--1--0--1----4--4--5---4---2---0----------0----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------2------3--------
---------------------------------------------------------------------------------3------------

Repeat
Polonia Music


Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Polish
Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
 Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
 Porodziła Syna

(refren:)
 Chrystus się rodzi
 Nas oswobodzi
 Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
 Dzieciątko piastuje
 I Józef święty i Józef święty
 On ją pielęgnuje

(refren)

Chociaż w stajence, chociaż w stajence
 Panna Syna rodzi
 Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
 ludzi oswobodzi

(refren)

I trzej królowie, i trzej królowie
 od wschodu przybyli
 I dary Panu, i dary Panu
 kosztowne złożyli

(refren)

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
 przywitać Jezusa
 Króla nad królami, Króla nad królami
 uwielbić Jezusa

(refren)English
Today in Bethlehem

Today in Bethlehem, today in Bethlehem
 (there are) merry news
 That the pure Maiden, that the pure Maiden
 Has born a son

(Refrain:)
 Christ is born
 He's going to deliver us
 The angels are playing (music)
 The kings are bidding welcome
 The shepherds are singing
 The cattle is kneeling
 Wonders, wonders do they announce

Mary the Maiden, Mary the Maiden
 Is nursing the child
 And Saint Joseph and Saint Joseph
 He's taking care of Her

(Refrain)

Although in a little barn, although in a little barn
 The Maiden is bearing Her son
 After all He'll soon, after all He'll soon
 deliver the people

(Refrain) 

And the Three Kings, and the Three Kings
 arrived from the east
 and they gathered precious
 gifts for the Lord, gifts for the Lord

(Refrain)

Let's go, too, let's go, too
 and bid welcome to Jesus
 King of Kings, King of Kings
 to adore Jesus

(Refrain)


Lyrics, chords and video samples for many more Polish Christmas Carols are listed on the main Christmas page.

Click HERE

Go ahead. Check it out!


Polskie Kolędy i Pastorałki
  Kolendy ("kolędy" in Polish) and pastorałki are two types of Polish Christmas carols; kolendy are religious hymns celebrating the Nativity and pastoralki are the secular shepard's songs that also celebrate the birth of Christ but were never accepted as dogmatically accurate by the Church. Many of these songs, universally beloved for their sweet and hauntingly beautiful melodies, date back to before the 15th century and are still treasured by Poles today. If you are Polish or of Polish descent, certainly you have fond memories of singing kolendy in church during the Christmas season or perhaps listening to a family musician play them on guitar, violin or piano for your Christmas celebrations.

Kolendy, like the story of Christmas, never get old.