tumblr visitor
index
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

Christmas CD
   Pójdźmy wszyscy do stajenki                            Performed by Feel
                                   Key of C


.
    C            C            C       C    
1) Pójdźmy wszyscy do stajenki,                          
C       C     C      C
Do Jezusa i Panienki!                              
F      G         C      Am      
Powitajmy Maleńkiego,                           
G     G7   C         C7
I Maryję Matkę Jego.  
F      G         C      Am      
Powitajmy Maleńkiego,                           
G     G7   C   F   C
I Maryję Matkę Jego.                                 

2) Witaj, Jezu ukochany,
Od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3) Witaj, Dziecineczko w żłobie,                          
Wyznajemy Boga w Tobie,                       
Coś się narodził tej nocy,                        
Byś nas wyrwał z czarta mocy.                

4) Witaj, Jezu nam zjawiony,
Witaj, dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem
A teraz z Matki człowiekiem.

5. Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, 
Ty łączysz w Boskiej Osobie, 
dwie natury różne sobie.

6. O szczęśliwi pastuszkowie, 
któż radość waszą wypowie! 
Czego ojcowie żądali, 
wyście pierwsi oglądali.

7. O Jezu, nasze kochanie, 
czemu nad niebios mieszkanie, 
Przekładasz nędzę, ubóstwo, 
i wyniszczasz swoje Bóstwo?

8. Miłości to Twojej dzieło, 
z miłości początek wzięło, 
Byś nas zrównał z aniołami, 
poniżasz się między nami.

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, 
niech Cię kochamy nad życie, 
Niech miłością odwdzięczamy, 
miłość, której doznawamy.

10. Święta Panno, Twa przyczyna, 
niech nam wyjedna u Syna, 
By to Jego narodzenie, 
zapewniło nam zbawienie.

Kolędy i Pastorałki / Favorite Polish Christmas Carols 
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Ludowa Nuta Polish Choir
Hamilton, Ontario


Pójdźmy wszyscy do stajenki
Guitar Demo
I
I
3
G7
x
G

Pójdźmy wszyscy do stajenki
With keyboard accompaniment
Polonia Music

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
 Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.
 Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
 Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
 Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie.
 Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.
 Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony, Witaj dwakroć narodzony,
 Raz z ojca przed wieków wiekiem, A teraz z matki człowiekiem.
 Raz z ojca przed wieków wiekiem, A teraz z matki człowiekiem.

Let us all go to the little barn

Let us all go to the little barn, to Jesus and the Maiden,
 Let us greet the little one and His Mother Mary.
 Let us greet the little one and His Mother Mary.

Welcome, beloved Jesus, awaited by the Patriarchs
 Announced by the Prophets, longed-for by nations.
 Announced by the Prophets, longed-for by nations. 

Welcome, sweet little child in the trough. We confess God in You.
 The one who was born this night. So you get us out of the devil's power.
 The one who was born this night. So you get us out of the devil's power.

Welcome Jesus, who appeared to us, welcome the One who was born twice,
 Once out of the Father ages ago, but now out of the Mother as man.
 Once out of the Father ages ago, but now out of the Mother as man.


Lyrics, chords and video or audio samples for many more Polish Christmas Carols are listed on the main Christmas page.

Click HERE

Go ahead. Check it out!Polskie Kolędy i Pastorałki
  Kolendy ("kolędy" in Polish) and pastorałki are two types of Polish Christmas carols; kolendy are religious hymns celebrating the Nativity and pastoralki are the secular shepard's songs that also celebrate the birth of Christ but were never accepted as dogmatically accurate by the Church. Many of these songs, universally beloved for their sweet and hauntingly beautiful melodies, date back to before the 15th century and are still treasured by Poles today. If you are Polish or of Polish descent, certainly you have fond memories of singing kolendy in church during the Christmas season or perhaps listening to a family musician play them on guitar, violin or piano for your Christmas celebrations.

Kolendy, like the story of Christmas, never get old.