tumblr visitor
Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

Christmas CD
Kolędy i Pastorałki / Favorite Polish Christmas Carols 
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store


Polonia Music

Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy
Jacek Kowalski
Key of C


Lyrics, chords and video or audio exemplars for many more Polish Christmas Carols are listed on the main Christmas page.

Click HERE

Go ahead. Check it out!


Polskie Kolędy i Pastorałki
  Kolendy ("kolędy" in Polish) and pastorałki are two types of Polish Christmas carols; kolendy are religious hymns celebrating the Nativity and pastorałki are the secular shepard's songs that also celebrate the birth of Christ but were never accepted as dogmatically accurate by the Church. Many of these songs, universally beloved for their sweet and hauntingly beautiful melodies, date back to before the 15th century and are still treasured by Poles today. If you are Polish or of Polish descent, certainly you have fond memories of singing kolendy in church during the Christmas season or perhaps listening to a family musician play them on guitar, violin or piano for your Christmas celebrations.

Kolendy, like the story of Christmas, never grow old.

C
G
Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy,XVIII w., śpiewa Jacek Kowalski.
​C              F              G                   C              
Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy,
​​C               F          G            C   
I Prorok zacny z wielkimi dziwy,

Który przez swoje znaki

Dał wodzie winne smaki

W Kanie Galilejskiej.

Wesele bardzo zacne sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono
I zwolenników Jego,
By strzegli Pana swego
W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,
Pana Jezusa, aby jadł, proszą;
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają
W Kanie Galilejskiej.

Matka zaś Jego, gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała;
Prosiła swego Syna,
by sprawił z wody wina
W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, chcąc tym uszlachcić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody;
Hej, gody, gody, gody,
Wnet będzie wino z wody
W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody, wino czerpali;
Hej, wino, wino, wino,
Lepsze, niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie Twojego Syna,
Każ nam nalewać, Panienko, wina;
Hej, wina, wina, wina
U tak dobrego Pana
W Królestwie niebieskim.