tumblr visitor
Select Sacred Polish Lenten Hymns - Pieśni wielkopostne
Select Sacred Polish Lenten Hymns - Pieśni wielkopostne

 
Dobranoc głowo święta
 
Performed by Joanna Słowińska
Fragment koncertu "Pasja wg Antoniego Rząsy", Scena w Bramie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Polonia Music
              D                                                A
1. Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,
   D                                                      A
Któraś była zraniona do mózgu samego. 

A                         D       A
Dobranoc, kwiecie różany, 
A                     D           A                 D
Dobranoc, Jezu kochany, dobranoc! 
A                         D    A                          D     A                  D
Dobranoc śliczna lilija, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc!

 
2. Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę, 
Które były najświętszą Krwią zafarbowane. 
Dobranoc...
 
3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana, 
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona. 
Dobranoc...
 
4. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, 
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone. 
Dobranoc...

5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła. 
Dobranoc... 


6. Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. 
Dobranoc... 

7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte, 
I tępymi gwoździami do krzyża przybite. 
Dobranoc... 
 
8. Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony, 
Jezus; w prześcieradło białe uwiniony. 
Dobranoc... 
 
9. Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała, 
Który Matka Bolesna łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności, 
Za Twe męki, zelżywości,
Mój Jezu!
Niech Ci będzie cześć i chwała
Za Twą boleść którąś miała, Maryjo.
A
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Palm Sunday in Łyse, Poland
Niedziela Palmowa na Łyse
Łyse jest miejscowością położoną na Kurpiach. Corocznie, w Niedzielę Palmową ściągają tysiące wiernych nie tylko z kraju. Region ten jest niezwykle bogaty kulturowo - charakterystyczna gwara,pieśni, tańce a także obrzędy świeckie i religijne. W żadnym innym regionie Polski nie ma tak oryginalnych palm . Każda z nich to dzieło sztuki ludowej. Tradycyjne wzory są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Nie tylko ich krasa zachwyca, także rozmiary - niektóre z nich mają 6-8 m wysokości.

Łyse is a town located in Kurpie, Poland. Every year, on Palm Sunday, thousands of visitors are drawn to this region which is noted for its rich culture and unique local custums The "palm trees" in the video are prime examples of the region's folk art. Their traditional patterns are passed down from generation to generation and some are as large as 8 meters inheight.