tumblr visitor
Patriotic Polish: Mazurek trzeciego / Third of May Mazurka Maja
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Patriotic: Mazurek trzeciego Maja 
Mazurek Trzeciego Maja
Wesoła patryjotyczna piosenka o Konstytucji 3 Maja
Patriotic song celebrating the May Third Constitution

POLONIA 
MUSIC VIDEOS

Polonia MusicG
Witaj majowa jutrzenko,
D7                       G
Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,
D7                   G
Która w całej Polsce słynie.

D7             G
Witaj maj, witaj maj,
D7              G
U Polaków błogi raj. (2x)


Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.

Chociaż kwitł piękny maj,
Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak z łzą na oku
Smutkiem powlókł blade lice
Trzeciego maja co roku
Wspominał lubą rocznicę.

I wzdychał: Boże daj,
By zabłysnął trzeci maj!


Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy wszedł trzeci maj
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów trzeci maj
I już wolny błogi kraj!

Próżno, próżno, Mikołaju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: wiwat maj!
Niech przepadnie Mikołaj!

O zorzo trzeciego maja!
My z twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Idziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
Polski i litewski kraj!
The May 3rd Constitution introduced political equality between townspeople and nobility (szlachta) and placed the peasants under the protection of the government, thus mitigating the worst abuses of serfdom. The Constitution abolished pernicious parliamentary institutions such as the liberum veto, which at one time had put the Sejm at the mercy of any deputy who might choose, or be bribed by an interest or foreign power, to undo the legislation adopted by that Sejm. The Constitution sought to supplant the existing anarchy fostered by some of the country's magnates with a more democratic constitutional monarchy.
 
The adoption of the May 3rd Constitution met with hostile political and military responses from the Commonwealth's neighbors. In the War in Defense of the Constitution, the Commonwealth's ally Prussia, under Frederick William II, broke its alliance with the Commonwealth, and the Commonwealth was defeated by Catherine the Great's Imperial Russia allied with the Targowica Confederation, a coalition of Polish magnates and landless nobility who opposed reforms that might weaken their influence.

Despite the Commonwealth's defeat and the ensuing Second Partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth (1793), the May 3rd Constitution remained, after the subsequent 1795 demise of the "Republic [or 'Commonwealth'] of the Two Nations", over the next 123 years of Polish partitions, a beacon in the struggle to restore Polish sovereignty. (More at Wiki)


May Third Constitution
The Constitution of May Third 1791 painting by Jan Matejko (1838-1893)
Read more about this painting here.
Key of G
April 25, 2012: Secretary Clinton attended a reception in honor of Poland’s National Day, at the Polish Ambassador’s residence. To view the video and read the complete text of Secretary Clinton's remarks, CLICK HERE.
The May 3rd Constitution was not universally supported by Poland's nobility and was viewed as a threat by many of Poland's neighbors.

 "Push Not the River" is a well-written historical romance with all the elements of love, scheming, violence, irony, and tragedy usually associated with this literary genre. It also gives vivid descriptions of the customs, culture and traditions of both the rich and poor of Poland during these turbulent times.
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym.

Portrait of Stanislaus Augustus Poniatowski (in coronation robes) the last King and Grand Duke of the Polish-Lithuanian Commonwealth (1764–95) 
Spektakl patriotyczny pt. "Wstań Polsko Moja" Strachocina 3 maja 2012 r.
3 Maj w Krakowie
Na zblizajaca sie 222 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja krotki filmik z pieknych obchodow tego narodowego swieta w Krakowie.
History of the Polish Constitution

Translation of the Third of May song 
(provided by Rob Strybel):

Witaj Majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy Ciebie piosenką
Przy zabawie i przy winie.
Ref.: Witaj Maj, piękny Maj,//
U Polaków błogi raj!//

O Maja Trzeciego zorzo,
Pod Twoimi promieniami,
Przez armaty z łaską Bożą,
Idziem w Polskę z bagnetami.
Ref.: Witaj Maj, piękny Maj,//
U Polaków błogi raj!//

(Hail May’s dawn so elated
On our homeland may it shine,
With a song we’ll celebrate it,
With amusement and with wine.
Ref.: Hail May, lovely May, //
For us Poles a glorious day.//

May Third’s dawn enflames the sky,
Shine on us your radiance glowing,
Foes by God’s grace we defy, 
Bayonets fixed, banners flowing
Ref.: Hail May, lovely May, //
For us Poles a glorious day.//)
Click on thumbnail
Looking for treble? 
CLICK HERE