tumblr visitor
Polish-Jewish Music: Miasteczko Bełz
Miasteczko Bełz
"Mayn Shtetele Belz", a Jewish song in Yiddish was known in Poland as "Miasteczko Bełz". The song is a sentimental remembrance of a happy childhood spent in that little town. The following recording was made by Adam Aston in 1935.


Miasteczko Bełz
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

Polonia Music
Tekst piosenki:

Pamiętam temu 20 już lat
 gdym szedł w daleki nieznany świat
 me oczy były tak pełne łez
 gdym zegnał mój rodzinny Bełz
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja rodzina i dom mój był
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Ach ileż to razy nad rzeczką jam marzył, o szczęściu śnił
 Wspomnienia jasnych lat minionych
 choć tak mi drogie są
 Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja jedyna kochała mnie
 
Dziś kiedym wrócił nie poznał mnie nikt
 mej lubej nie ma i dom mój znikł
 
Przywitał jeno mnie obcy zgiełk
 więc ty żeś to mój dawny Bełz
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja rodzina i dom mój był
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Ach ileż to razy nad rzeczką jam marzył, o szczęściu śnił
 
Wspomnienia jasnych lat minionych
 choć tak mi drogie są
 Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja jedyna kochała mnie
 
I znów stąd idę jak szedłem już raz
 me serce w piersi jak ciężki głaz
 nie znajdę nigdy ojczystych stron
 i tęsknić będę aż po zgon
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja rodzina i dom mój był
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Ach ileż to razy nad rzeczką jam marzył, o szczęściu śnił
 
Wspomnienia jasnych lat minionych
 choć tak mi drogie są
 Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną
 
Miasteczko Bełz Kochany mój Bełz
 Maleńka mieścina gdzie moja jedyna kochała mnie...

POLONIA 
MUSIC VIDEOS
CLICK HERE
to view the evergrowing master list of Polish folk songs on PoloniaMusic.com.

CLICK HERE
to enter 
Folk & World Music Store via the back door.

Traditional Polish Music
Polish folk music was collected in the 19th century by Oskar Kolberg, as part of a wave of Polish national revival. With the coming of the world wars and then the Communist state, folk traditions were oppressed or subsumed into state-approved folk ensembles. The most famous of the state ensembles are Mazowsze and Śląsk, both of which still perform. Though these bands had a regional touch to their output, the overall sound was a homogenized mixture of Polish styles. There were more authentic state-supported groups, such as Słowianki, but the Communist sanitized image of folk music made the whole field seem unhip to young audiences, and many traditions dwindled rapidly.

Polish dance music, especially the mazurka and polonaise, were popularized by Frederick Chopin, and they soon spread across Europe and elsewhere. These are triple time dances, while five-beat forms are more common in the northeast and duple-time dances like the krakowiak come from the south. The polonaise comes from the French word for Polish to identify its origin among the Polish aristocracy, who had adapted the dance from a slower walking dance called chodzony. The polonaise then re-entered the scene and became an integral part of Polish music.

Poland's five national dances
 (Mazur, Polonez, Kujawiak, Krakowiak, Waltz), as well as modern dance, contemporary dance and ballet are all widely performed today throughout the Polonia community.

Looking for treble? 
CLICK HERE