tumblr visitor
Polish Proverbs and Adages
Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store


An Ever-Expanding List of Folk Expressions in the Polish Language

“Nie dla wszystkich skrzypce grają” 
“The violin doesn’t play for everybody”

“Co po trzeźwemu myśli, to po pijanemu powie” 
“What one thinks when sober, one says when drunk”

 “In wine there is truth” – “W winie jest prawda” (Latin:“In vino veritas”) 

“Potrzebny jak dziura w moście” 
“As necessary as a hole in the bridge”
 I need that like a hole in the head!

 “Ręka rękę myje, noga nogę wspiera” 
“Hand washes hand, leg supports leg” 
 You scratch my back, and I’ll scratch yours! 
Quid pro quo (Latin for “something for something”) 
Polish – “coś za coś”

“Jak cię widzą, tak cię piszą” 
How they see you, that’s how they perceive you 

“Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała”
If the goat didn’t jump, she wouldn’t have broken her leg

“Gdyby kózka nie skakała, to by smutne życie miała” 
If the goat didn’t jump, she’d have a miserable life

“Swój ciągnie do swojego”
Same kinds attract
(Birds of a feather flock together.)

“Każdy sądzi według siebie”
Everyone judges according to themselves

“Z kim się zadajesz, takim się stajesz”
You become whom you befriend

“Kto się czubi, ten się lubi”
Those who argue, like each other

“Baba z wozu koniom lżej”
When the woman gets off the wagon, horses have an easier time

“Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”
It’s better to have a sparrow in your hand, than a pigeon on the roof
(A bird in the hand is worth two in the bush.)

“Co nagle, to po diable”
The devil dictates when you’re in a hurry

“W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Healthy soul in a healthy body

“Mądry Polak po szkodzie”
Smart Pole after the damage is done

“Co kraj to obyczaj”
Each country has it’s own tradition

“Co ciało lubi, to duszę zgubi”
What likes the body will lose the soul

“Komu pora, temu czas”
When it’s your time, you have to go

“Kwiat bez zapachu, jak człowiek bez duszy”
A flower without a smell is like a man without a soul

“Komu w drogę, temu gwóźdź w nogę”
Who wants/needs to leave, stick a nail in his foot

“Sukces ma wieju ojców, porażka jest sierotą”
A success has many fathers, a failure is an orphan

“Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce”
A must is in Russia, in Poland you do however you want

“Kto pije i pali ten nie ma robali”
The one who both smokes and drinks doesn’t get roundworms

“Modli się pod figurą a diabła ma za skorą”
He (she) prays but has a devil under the skin.

“Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”
A candle for God, a stump for the devil (said about two faced people)

“Szczęście jest pomiędzy ustami i brzegiem kielicha”
Happiness is between the lips and the rim of a glass

“Ładnemu we wszystkim ładnie”
A pretty person looks pretty in everything

“Nie chwal dnia przed zachodem słońca”
Don’t praise the day before sunset
(Don't count your chickens before they are hatched.)

“Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”
Everywhere’s fine, but best at home
(There's no place like home.)

“Potrzeba jest matką wynalazków”
Necessity is the mother of inventionPolonia Music
Polish Proverbs and Adages