tumblr visitor
Traditional Polish Dance - Polski Taniec Ludowy - XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011
Graj, Panu, Graj!
KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

New Christmas CD
List of Participating Countries and Dance Troupes

1. Australia / Melbourne
ZPiT "Polonez" 

2. Australia / Adelajda 
Polski ZŚiT "Tatry" 

3. Białoruś / Grodno
PZPiT "Chabry" przy Związku Polaków 

4. Brazylia / Nova Parta
"Kalina" Braspol w Nova Parta 

5. Brazylia / Curitiba 
Polski ZF z Parany "Wisła" 

6. Brazylia/Araucaria
Zespół Folkloru "Wesoły Dom"

7. Czechy / Cieszyn
ZPiT "Olza" 

8. Czechy / Sucha Góra
ZPiT "Suszanie" 

9. Francja / Courcelles-les-Lens
"Kalina"

10. Francja / Strasbourg
ZTL "Wiosna w Szamotułach"

11. Kanada / London
ZPiT "Cracovia"

12. Kanada / Winnipeg           
Zespół Taneczny S.P.K. "Iskry" 

13. Kanada / Edmonton           
"Łowicz" - Polski ZF 

14. Kanada / Toronto            
Polski ZPIT "Biały Orzeł" 

15. Kanada / Calgary            
ZPiT "Polanie" 

16. Kanada / Cambridge          
ZPiT "Polonez" 

17. Kanada / Hamilton           
ZTL "Polonez" - Hamilton 

18. Kanada / Vancouver          
“Polonez" Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Taneczne 

19. Kanada / Kelowna            
"Polskie Orły" 

20. Kanada / Winnipeg           
ZPiT "Sokół" 

21. Kanada / Oshawa             
ZPiT "Tatry" 

22. Kanada/ Montreal            
PZF "Podhale"

23. Kazachstan / Kokszetau      
ZF "Polanie" Stowarzyszenia Polaków Obwodu Akmolińskiego 

24. Litwa / Wilno               
Polski Zespół Artystyczny PiT "Wilia" 

25. Mołdawia / Komrat           
Zespół Taneczny "Polacy Budziaka" 

26. Niemcy / Wuppertal          
"Polskie Kwiaty" Wupertala Zespół Folklorystyczny PMK 

27. Rosja / Krasnojarsk         
Polonijny Zespół Folklorystyczny "Stokrotki" 

28. Rumunia / Nowy              
Sołoniec "Sołonczanka" 

29. Szwecja / Malmo             
"Kwiaty Polskie" 

30. Szwecja / Sztokholm         
"Piastowie" 

31. USA / Minneapolis           
ZPiT "Dolina" 

32. USA / Chicago               
ZPiT "Polonia" 

33. USA / Chicago               
ZPiT "Lajkonik"

34. USA / Detroit               
Zespół "Wawel" 

35. USA / Detroit               
ZF "Polanie" 

36. USA / New York              
Polsko -Amerykański Zespół Folkl. 

37. USA / Chicago               
Zespół Polskich Tańców Ludowych "Wesoły Lud" 

38. USA/San Francisco           
PZL z SF "Łowiczanie"

39. Ukraina / Połtawa           
Zespół Choreograficzny "Sokoliki" 

40. Wielka Brytania / Londyn    
ZPiT "Karolinka" 

41. Wielka Brytania / Londyn    
ZF "Orlęta" 

42. Wielka Brytania / Leicester 
ZPiT "Polesie" z Leicester 

43.  Wielka Brytania / Stockport 
Polonez Manchester 
Traditional Polish Dance
Rzeszów 2011
Polka music and dance? CLICK HERE.
Krakowiak
Zofia Stryjeńska, 1927
XV International Folk Dance Festival 
Rzeszow, Poland
July 21 - 28, 2011
************
XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 
Rzeszów 2011

This festival is organized under the patronage of “Wspolnota Polska”  Its goal was to engage young people of Polish descent in preserving Polish traditions and culture and to encourage learning Polish customs through beautiful traditional songs. Videos of the groups were are following will be posted here. Looks like fun, doesn't it!?!

Polonia Music is currently following:
  • Ychtis - Polish Girl's Dance Group from Poland

Home
Christmas
Classical
Dance
Folk
Polka
Religious
Store

21. lipca 2011 r. - czwartek
Przyjazdy zespołów
 Wycieczki zespołów do Łańcuta, Kolbuszowej (zespoły, które przyjechały wcześniej)
 

22. lipca 2011 r. - piątek
godz. 9 - 14.
- wycieczki j.w.
- próby przed sobotnim koncertem kapel, instrumentalistów i wokalistów "Na ludową nutę" - miasteczko festiwalowe
 godz. 17. Korowód zespołów (ul. Szopena, Al. Lubomirskich, ul. 3-Maja, Kościuszki, Rynek)
 godz. 18.30 - otwarcie Festiwalu
 godz. 19.30. Spotkanie Prezydenta Rzeszowa z kierownictwami zespołów
 godz. 22 - zabawa ludowa dla członków zespołów - miasteczko festiwalowe
 Na Rynku - imprezy towarzyszące
- 13-20. kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego
- godz. 14-18. i 19.30-22 występy zespołów polskich
 

23. lipca 2011 r. - sobota
godz. 9-20.
  - próby zespołów do koncertów przeglądowych w terenie 
- wycieczki zespołów nie uczestniczących w próbach
 godz. 14-18: 
 - koncerty indywidualne chętnych zespołów w Rynku i na osiedlach Rzeszowa
 godz. 18 - próba przed koncertem "Na ludową nutę" (Rynek)
 godz. 20.30 - Koncert powitalny "Na ludową nutę" - polonijne kapele, instrumentaliści, wokaliści, słuchacze Polonijnego Studium Choreograficznego oraz "Resovia Saltans", połączony z pokazem strojów ludowych różnych regionów Polski
 

Na Rynku - imprezy towarzyszące
 Godz. 10 - 20 - Kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego
 Godz. 11 - 18 - występy zespołów polskich i polonijnych
 

24. lipca 2011 r. - niedziela
godz. 9 - msza w Katedrze
 po obiedzie - wyjazdy na koncerty przeglądowe w regionie
 

Rynek Rzeszów - Imprezy towarzyszące
 Godz. 10 - 20.00 - kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego
 Godz. 11 - 22.00 - Występy zespołów Polskich na estradzie w Rynku
 

25. lipca 2011 r. - poniedziałek
godz. 9 - 19.
  - próby przed koncertami tańców i pieśni krajów zamieszkania i galowym 
 - wycieczki zespołów nieuczestniczących w próbach
 

26. lipca 2011 r. - wtorek  
godz. 9-13.00
  - próba do koncertu "Tańce i Pieśni Krajów Zamieszkania"
 godz. 16-18.00
- przygotowania do koncertu "Tańce i Pieśni Krajów Zamieszkania"
 godz. 13.00 - spotkanie delegacji zespołów z władzami Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska"
 godz. 19.00 - Koncert Tańców i Pieśni Krajów Zamieszkania
 

27. lipca 2011 r. - środa
godz. 9 - 13. 
 - próba do Koncertu Galowego
 godz. 13 - spotkanie delegacji zespołów z władzami województwa oraz 
organizatorami 
godz. 16. - 18.00
  - przygotowania do Koncertu Galowego
 godz. 19 - Koncert Galowy
28. lipca 2011 r. -czwartek
  - wyjazdy zespołów 
 
Uczestnicy XV ŚFPZF Rzeszów 2011
 


Rzeszów 2011
POLANIE Detroit is a young adult Polish folk dancing group. 
This is their sixth trip to the festival in Rzeszow, Poland.
Polonez Hamilton - Okraglak 
Zespol Piesni i Tanca Polonez tanczy Okraglak.
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011
Polonez Hamilton - Fandango 
Zespol Piesni i Tanca Polonez tanczy Fandango.
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011
POLANIE Detroit's Repertoire for the 2011 Rzeszów Festival
Let there be dance!
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 
Koncert Galowy
27 lipca 2011 roku w hali na Podpromiu w Rzeszowie odbył się koncert galowy kończący XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Na filmie widać wspólny taniec kilku zespołów. Więcej filmów z gali wkrótce 

Parada inaugurująca XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011

Kanada taniec 


Polonia Chicago

Kanada taniec 2


ISKRA Kanada

XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych rozpoczął barwny korowód ulicami Rzeszowa

Goście z Australii

Brazylia

Brazylia 2 

Keep scrolling. More videos below!
Historia
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozpoczął swą działalność 1 VII 1990 r. Inicjatorami jego powołania byli: senator I i II kadencji Józef Ślisz oraz Bogdan Biskupski, Jan Draus, Leonard Jeczeń, Teofil Mazurkiewicz, Jan Musiał, Wojciech Siemaszko, Jan Świtka, Wacław Wierzbieniec, Zbigniew K. Wójcik, Jan Złonkiewicz. Funkcje prezesów pełnili kolejno: Leonard Jeczeń , prof. Kazimierz Sowa, prof. Tadeusz Markowski. 

     Członkami Stowarzyszenia od początku  są osoby wywodzące się z instytucji i organizacji, wspierających działalność Oddziału – głównie pracownicy kultury, nauki i oświaty. Priorytetowym zadaniem było i jest wspieranie aktywności kulturalnej Polonii i Polaków za granicą, poprzez tworzenie warunków do doskonalenia warsztatowego zespołów artystycznych, pomoc w zaopatrywaniu ich w materiały repertuarowe, rekwizyty itp., a także organizacja imprez promujących ich dorobek. Oddział pełni w tym zakresie – od 1996 r. – funkcję stałego biura organizacyjnego największych imprez polonijnych, jakimi są światowe festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie oraz Iwoniczu Zdroju. Naturalną konsekwencją tych działań był rozwój różnych form szkolenia polonijnych animatorów kultury, Są to doraźne, kursy i warsztaty, systematycznie co roku organizowane letnie szkoły kultury i języka polskiego oraz Studium Tańców Polskich dla zespołów folklorystycznych, w którym uczestniczyły już zespoły od Ukrainy po Brazylię. Szczególną troską otaczane jest, działające już ponad 10 lat - czteroletnie, Polonijne Studium Choreograficzne, na którym uczyło się dotąd około 600 osób z 29 krajów. Innym, ważnym dla Oddziału działaniem w zakresie kultury jest organizowany w Rzeszowie od 1995r., co dwa lata, Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych, w którym udział brały już amatorskie i profesjonalne grupy teatralne z Belgii, Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA i Węgier. Duże znaczenie mają też Spotkania Literacko – Artystyczne, organizowane dla twórców indywidualnych w Krośnie.                  Drugi, ważny kierunek działalności Rzeszowskiego Oddziału to praca na rzecz dzieci i młodzieży polonijnej – od organizacji  współpracy szkół z województwa podkarpackiego i Ukrainy, poprzez kursy, konferencje i spotkania konsultacyjne oraz zjazdy przedszkolanek i nauczycieli, po stypendia i opiekę nad studiującą - na rzeszowskich uczelniach - młodzieżą polskiego pochodzenia.
 
Ważne są też różne formy pomocy charytatywnej dla polskich środowisk na wschodzie, organizowane w ścisłej współpracy z CARITAS Diecezji Rzeszowskiej, organizacjami kresowymi, lokalnymi samorządami oraz mediami. Działalność tę uzupełnia organizacja różnorodnych form wypoczynku dla grup polonijnych. 

 
 
   Działalność na rzecz Polonii sięga w Rzeszowie 1967 r., kiedy to przyjechał na tourne po ówczesnej Rzeszowszczyżnie polonijny Zespół Pieśni i Tańca „KRAKUS” z Geng – Zwartberg z Belgii, działający pod kierownictwem Bronisława i Wandy Stalów. Z rozmów z nimi Czesława Świątoniowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, zrodził się pomysł systematycznych spotkań polonijnych zespołów artystycznych w tym mieście. Pierwszy Festiwal odbył się już w 1969 r., z udziałem 12 zespołów z Europy i jednego z USA. Dotąd zorganizowano już 14 jego edycji, w których co najmniej raz, uczestniczyło 190 zespołów z 23 krajów i 4 kontynentów. Wiele zespołów było tu wielokrotnie, a „KRAKOWIAK” z Bostonu /USA/ i „PIASTOWIE” ze Sztokholmu /Szwecja/ odwiedziły już Rzeszów 12 razy. W sumie w czasie wszystkich festiwalowych edycji odnotowano w Rzeszowie ponad 16 000 odwiedzin członków zespołów i polonijnych gości. Przez wiele lat, festiwalami tymi, żyło też ponad 20 miast Polski w których organizowane były, nawet 2 tygodniowe, warsztaty przedfestiwalowe  dla zespołów.
 
                 Wielkie, ciągle rosnące, zainteresowanie tą imprezą sprawiło, że w 1992r. wyłączono z niej dzieci, organizując dla nich odrębny festiwal w Iwoniczu Zdroju. W dotychczasowych siedmiu jego edycjach uczestniczyło już 87 zespołów, liczących w sumie ponad 2600 osób.
 
Efekty działań Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia, na rzecz polonijnego ruchu artystycznego, podsumowane zostały w czasie międzynarodowej konferencji, zorganizowanej z okazji 40 – lecia rzeszowskich festiwali. Przebiegała ona pod hasłem „Folklor czynnikiem integracji środowisk polonijnych i ich związków z Macierzą.” Efektem obrad są materiały pokonferencyjne, zawarte w wydawnictwie „Polonijny folklor” Zawarte w nim referaty i komunikaty, z jednej strony ukazują ogrom wysiłku i działań, prowadzonych przez członków Stowarzyszenia, z drugiej zaś, wpływ tych działań na życie i aktywność wielu polonijnych środowisk, a także indywidualne losy rodaków. Przykładem niech tu będą, wybrane z wielu innych, wypowiedzi. Kierownicy Zespołu Pieśni i Tańca „WESOŁY LUD” z Chicago w USA – Micheline i Ryszard Jamińscy piszą:
 
„...Rzeszowski Festiwal rozbudził potrzebę organizacji festiwali folklorystycznych na terytorium Ameryki Północnej. To właśnie w Rzeszowie, w 1974 r. zrodziła się idea organizowania polskich festiwali w Stanach Zjednoczonych Ameryki...., a w lipcu 1983r., w trakcie kolejnego spotkania w Rzeszowie, powstało Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych Ameryki Północnej /PFDAA/.”
 
 
 
                    Podobną inspirację miały, jak wiemy, także festiwale polonijne w Anglii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji i Ukrainie.
 
O wpływie rzeszowskich festiwali na indywidualne losy, tak wypowiada się Andrea Haber – kierownik Zespołu „KRAKOWIAK” z Bostonu /USA/:
 
„... Ile małżeństw zawiązało się w naszych zespołach między ludźmi, którzy pewnie nigdy by się nie spotkali. Ja sama jestem tego przykładem. Przyjechałam do Rzeszowa w 1969 r., nie mówiąc ani słowa po polsku. Zachwyciłam się folklorem, ludźmi i krajobrazem. Ten zachwyt kierował całym moim życiem. Spędziłam rok w Krakowie, ucząc się języka, skończyłam kurs dla instruktorów i spotkałam męża, z którym wyjechałam do Australii, gdzie założyliśmy Zespół „POLONIA” w Perth. Po powrocie do Stanów, prowadzę Zespół „KRAKOWIAK” z Bostonu, z którym znów przyjechałam do Rzeszowa.”
 
                    W podobnym duchu opowiada Maria Olsson – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji:
 
„Obecnie w Zespole „PIASTOWIE” tańczy Kasia, której rodzice poznali się na Festiwalu w 1983 r. On był tancerzem Zespołu „PIASTOWIE” ona tancerką „OLZY” z Czech. Na poprzednim Festiwalu Kasia tańczyła ze swoim ojcem. Tym razem przyjechała na Festiwal sama. Jej rodzice przyjadą ze Szwecji na koncert finałowy.”
 
         Waga prowadzonej przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz jej znaczenie dla miasta i regionu, docenione zostały w 2009 r. przez władze Rzeszowa, o czym świadczy uwzględnienie problematyki polonijnej w Strategii Marki Miasta i jej promocji. 

Wg bowiem, Tadeusza Ferenca – Prezydenta Miasta Rzeszowa, dzięki tej działalności:
 
„ Dom Polonii” to „okno” Rzeszowa i Podkarpacia na świat, w szczególności na skupiska Polaków zagranicą. Przez to „okno” dokonuje się promocja Polski i polskości, ale także promocja walorów Podkarpacia i jego stolicy.”

http://www.wspolnota-polska.rzeszow.pl/pl/historia/39/

Podhale-Montreal  Rzeszow Practice/Pruba 
Podhale Song and Dance Ensemble Front and Centre 
During the Gala Concert Finale Practice

Wiosna Rzeszow2011 Lasowiak 
Group Wiosna w Szamotulach (Strasbourg, France)
Festival Rzeszow July 2011
Lasowiak

Podczas Koncertu Galowego Hala Widowiskowa wypełniona była po brzegi. Publiczność zgromadzona na Hali Widowiskowej miała okazję podziwiać tańce rzeszowskie, tańce kurpiowskie, krakowiaka, tańce sieradzkie i warmińskie, biłgorajskie czy tańce łowickie. Koncert rozpoczął się sceną masową i przekazaniem chleba Dyrektorowi Festiwalu. Jako pierwszy wystąpił Australijski zespół "Lajkonik" z Sydney prezentując tańce rzeszowskie. Następnie zobaczyliśmy tańce spiskie w wykonaniu "Karolinki" z Londynu w Anglii, tańce szamotulskie przedstawione przez zespół "Wiosna w Szamotułach" ze Strasbourga we Francji. Publiczność szczególnie gorąco oklaskiwała mazura w wykonaniu zespołu "Junak" z Curitiby w Brazylii oraz kujawiaka zaprezentowanego przez "Kujawy" z Sydney w Australii. Ostatni z zespołów "Łowicz" z Edmonton w Kanadzie przedstawił tańce rzeszowskie. Koncert zakończyło uroczyste odśpiewanie Hymnu Polonii.
Koncert Galowy (1/6) 
Koncert Galowy (2/6) 
Koncert Galowy (3/6) 
Koncert Galowy (4/6) 
Koncert Galowy (5/6) 
Koncert Galowy (6/6) 
Australijczycy nieśli maskotkę kangura, Brazylijczycy niemal tańczyli sambę na rzeszowskich ulicach, Czesi wycinali hołubce. Dzisiaj, piątek, popołudniu oficjalnie rozpoczął się XIV Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Folklorystycznych Rzeszowie. Po porannej Mszy św. w Intencji Polonii część zespołów udała się na wycieczki, pozostałe na próby. Wreszcie przyszła pora obiadu, a po nim trzeba było przebierać się i jechać do centrum Rzeszowa, na parking przed Urzędem Wojewódzkim. Z tego miejsca, o godz. 17, ruszył barwny korowód uczestników tegorocznego Festiwalu. Zespoły, maszerujące krajami w kolejności alfabetycznej, prowadziła dziewczęca orkiestra dęta. Pochód zamykały marionetki i szałamaistki. Barwny wąż wyruszył ul. Sobieskiego, Grunwaldzką, Matejki, przez Pl. Farny, ul. Kościuszki, by dojść do rynku. Po drodze Polonusi, ubrani w polskie stroje ludowe, stroje tradycyjne używane w ich krajach zamieszkania podczas barwnych parad, a nawet w życiu codziennym w połowie XIX w., śpiewali, tańczyli, zachęcali do zabawy tłumy rzeszowian ustawione wzdłuż trasy przemarszu. W rynku, ustawionych na płycie przed sceną, powitali ich m.in. Mariusz Grudzień, dyrektor Festiwalu, Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Andrzej Person z Senatu RP. Potem na scenie rozpoczął się koncert powitalny „Muzyczne Barwy Podkarpacia", zorganizowany przez Radio Rzeszów. Natomiast przedstawiciele zespołów spotkali się w holu podziemnej trasy turystycznej z T. Ferencem, Janem Burkiem, wicemarszałkiem województwa, organizatorami imprezy. Zebranym stu lat wytrwałości w kultywowaniu polskości i polskich tradycji życzył Marek Borowski, przewodniczący sejmowej komisji łączności z Polonią..
Keep scrolling. More videos below!
Barwny Korowód (1/5)
Barwny Korowód (2/5)
Barwny Korowód (3/5)
Barwny Korowód (4/5)
Barwny Korowód (5/5)

Polonia Music